Проведення екологічних аудитів, а також обстежень окремих об'єктів і систем охорони навколишнього природного середовища з метою розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності їх роботи Друк e-mail

Екологічний аудит:

Екологічний аудит, згідно до Закону України «Про екологічний аудит», проводиться з метою забезпечення виконання законодавства в сфері охорони навколишнього середовища в процесі господарської чи іншої діяльності та вирішення питань екологічного оздоровлення підприємств, для модернізації яких застосовується комплексний підхід при розробці та впровадженні енергозберігаючих проектів з використанням сучасних технологій у сфері охорони повітряного простору та водного басейну, а також утилізації відходів.

Основні цілі та завдання екологічного аудиту:

 • збір достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності об'єкта екологічного аудиту та формування на її основі висновків екологічного аудиту;
 • встановлення відповідності об'єктів екологічного аудиту вимогам законодавства з охорони навколишнього середовища та іншим критеріям екологічного аудиту;
 • оцінка впливу діяльності об'єкта екологічного аудиту на стан навколишнього природного середовища;
 • оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості заходів для охорони навколишнього природного середовища на об'єктах екологічного аудиту;
 • сприяння суб'єктам господарської діяльності в самостійному регулюванні своєї екологічної політики, формування пріоритетів щодо здійснення запобіжних заходів, спрямованих на виконання екологічних вимог, норм і правил;
 • створення інструменту реалізації основних напрямів регулювання природокористування та забезпечення сталого розвитку;
 • інтеграція діяльності в галузі охорони навколишнього середовища з іншими сферами діяльності.

Замовникам екологічного аудиту


Екологічний аудит (обстеження) здійснюється за замовленням суб'єктів господарської діяльності на добровільній основі. Аудити проводяться з ініціативи промислових підприємств і компаній, міжнародних фінансових організацій і приватних інвесторів для отримання об'єктивної оцінки екологічних аспектів діяльності підприємства при плануванні, виборі оптимальної стратегії розвитку, прийнятті рішень про передбачувані інвестиції.

Результати екологічного аудиту є основою для прийняття рішень щодо:

 • відповідності та/або невідповідності діяльності підприємства існуючим нормативним вимогам;
 • ефективності існуючої системи управління (екологічного менеджменту);
 • величини потенційних екологічних ризиків і значимості їх наслідків;
 • еколого-економічної ефективності реалізованих заходів.

Види екологічних аудитів:

 • комплексний екологічний аудит підприємства, що включає виявлення, аналіз та формування шляхів вирішення екологічних проблем підприємства з розробкою Звіту, Висновків, Рекомендацій;
 • екологічний аудит при приватизації, зміни власності, банкрутстві;
 • екологічний аудит систем управління навколишнім середовищем;
 • екологічний аудит для цілей екологічного страхування;
 • інвестиційний екологічний аудит;
 • екологічний аудит циклу поводження з відходами;
 • екологічний аудит з метою екологічного маркування продукції.
 

© Copyright Інститут проблем екології та енергозбереження 2004-2017.
Всі права захищені законодавством України.
сумки ремни кошельки