Головна Екологія Проекти Впровадження технології утилізації відходів з вмістом заліза в обертовій подовій печі (RHF)
Впровадження технології утилізації відходів з вмістом заліза в обертовій подовій печі (RHF) Друк e-mail
2_1
Замовник:
ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» України
Надані послуги:
Ініціація ресурсозберігаючого проекту, техніко-економічні розрахунки проекту впровадження, експертний аналіз техніко-економічних характеристик обладнання
Назва проекту:
«Впровадження технології утилізації відходів з вмістом заліза в обертовій подовій печі (RHF)»
Кількість одиниць обладнання:
1 од.
Вартість проекту:
50 млн. євро
Постачальник обладнання:
Nippon Steel Corporation (Японія)
Місце розташування:
Україна, Луганська обл., м. Алчевськ

Короткий опис технології

Відходи металургійного виробництва у вигляді пилу і шламу спочатку агломеруються і подаються на обертову подову піч (RHF), де вони нагріваються у високотемпературній атмосфері, при цьому залізо, що перебуває в окисленому стані – відновлюється і перетворюється в залізо прямого відновлення (DRI).

Реакція відновлення закінчується впродовж 15 хвилин шляхом променевого теплообміну і швидкої реакції малих часток.

Залізо прямого відновлення (ЗПВ) містить від 60 до 85% металевого заліза і невелику кількість цинку, свинцю та лужних металів, тому воно є хорошою присадкою в процесах виробництва чавуну і сталі.

Споживачами ЗПВ можуть бути як доменні печі, так і інші метало- плавильні агрегати, наприклад, електродугові печі.


2_2

Технічне завдання проекту

Впровадження технології утилізації відходів з вмістом заліза має забезпечити надійний та високоефективний, екологічно чистий спосіб перетворення шламів – небезпечних відходів металургійного виробництва та сприятиме заміщенню використання природних ресурсів (залізної руди) в якості матеріалів. Як наслідок, проектна діяльність приведе до зменшення викидів шкідливих речовин та сприятиме використанню вуглецю в процесі відновлення, який вміщують відходи.

Основні технічні показники

Нижче в таблиці наведені основні характеристики обертової подової печі (ОПП), що встановлена на підприємстві Kimitsu Works в Японії.


Продуктивність Зовнішній діаметр печі Матеріали Процес обробки
135000 т/рік 24 метра Мокрі шлами різних виробництв та пил Агломерація ? ОПП ? Доменна піч

Ефективність проекту

  • Головна мета даного проекту полягає у вирішенні проблеми утилізації небезпечних відходів, що вміщують такі домішки як цинк, свинець, натрій, калій, хлор та ін., зокрема пилу та шламів, на базі обертової подової печі з отриманням заліза прямого відновлення.
  • Отримані гранули ЗПВ можуть використовуватись на підприємствах в якості сировини для доменного виробництва, що дає змогу заощадити відновлювач (паливо) - використання 1 кг ЗПВ в доменній печі на 1 тонну чавуну заощаджує до 0,23 кг коксу.

Соціально-економічні наслідки проекту

Імплементація проекту матиме ряд позитивних соціально-економічних та екологічних наслідків:

  • матиме демонстративний ефект, тому що для України впровадження таких установок для утилізації пилу і шламу (промислової технології) буде виконуватись вперше;
  • призведе до покращення екологічного клімату в регіоні за рахунок ліквідації шламонакопичувачів;
  • призведе до зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу та поверхневі водоймища, відповідно до зменшення платежів за забруднення оточуючого середовища;
  • регенерація невикористаних ресурсів та переробка відходів заліза, свинцю, цинку тощо;
  • збільшення термінів використання полігону промислових відходів;
  • покращення  процесу виробництва чавуну – збільшення продуктивності та зменшення споживання коксу шляхом використання ЗПВ в доменній печі.

Пропозиції щодо впровадження технології утилізації відходів з вмістом заліза в обертовій подовій печі також були запропоновані та розглянуті під час відвідування ВАТ «Запоріжсталь» та ВАТ «ММК ім. Ілліча».

 

© Copyright Інститут проблем екології та енергозбереження 2004-2017.
Всі права захищені законодавством України.
сумки ремни кошельки