Головна Енергозбереження Проекти у сфері металургії Впровадження автоматизованої системи контролю та обліку енергетичних ресурсів на Алчевському металургійному комбінаті
Впровадження автоматизованої системи контролю та обліку енергетичних ресурсів на Алчевському металургійному комбінаті Друк e-mail

1

Замовник:

ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»

Надані послуги:

Ініціація енергозберігаючого проекту

Назва проекту:

Впровадження автоматизованої системи контролю та обліку енергетичних ресурсів на Алчевському металургійному комбінаті

Місце розташування:

Україна, Луганська область, м. Алчевськ

Короткий опис проекту

Проект передбачає скорочення енергоспоживання на ПАТ «АМК» за рахунок оптимізації споживання енергоресурсів та зниження їх невиробничих втрат за допомогою автоматизованої системи контролю та обліку енергоресурсів (АСКОЕ), яка застосовує засоби вимірювання витрат енергоносіїв.

Основною метою контролю та керування споживанням енергоресурсів на  ПАТ «АМК» є отримання достовірної інформації про кількість отриманих, вироблених, розподілених та спожитих видів енергоресурсів. 

За існуючого практичного  досвіду  реалізації впровадження АСКОЕ на металургійних комбінатах, скорочення споживання енергоносіїв за рахунок впровадження сучасних приладів обліку сягає 12…14 %.Технічне завдання проекту

Проект включає впровадження автоматизованих систем контролю та обліку:

 • газоподібного палива (природного, доменного, коксового, конвертерного газів);
 • кисню та стиснутого повітря;
 • теплової енергії та пари;
 • води;
 • електроенергії.

До складу проекту АСКОЕ входить впровадження систем обліку витрати конкретного енергоносія, пристроїв збору та передачі даних, каналів зв’язку з відповідною апаратурою, засобів збереження інформації, а також засобів обробки та відображення інформації.

АСКОЕ металургійного підприємства будується за ієрархічним принципом. Верхній рівень займає автоматизована система управління (АСУ) підприємства в цілому, наступний рівень являє собою АСУ цехів, служб та підрозділів комбінату, нижній рівень складається з АСУ основного та допоміжного виробництва, включаючи локальні АСУ агрегатів, установок, тощо.

Впровадження АСКОЕ на ПАТ «АМК» повинно здійснюватись в 3 етапи:

 • Етап № 1 – розроблення робочого проекту АСКОЕ, встановлення приладів обліку;
 • Етап № 2 – встановлення автоматизованих підсистем збору та обробки даних;
 • Етап № 3 – встановлення підсистеми аналізу даних та керування енергоспоживанням на рівнях цехів та дільниць, управлінської ланки комбінату.

Ефективність проекту

Основна мета проекту полягає в підвищенні ефективності використання енергоресурсів на ПАТ «АМК», а також скороченні їх ненормованого використання та втрат. Ефективність впровадження АСКОЕ має комплексний характер та складається з компонентів прямої та непрямої  дії. Зокрема до компонентів прямої дії відносяться відстеження норм та планування споживання енергоресурсів, застосування більш точних приладів, багатотарифність, тощо. Компонентами непрямої дії являються відстеження питомих норм  енергоспоживання, розрахунок енергоємності продукції, планування.

Соціально-економічні наслідки проекту

Імплементація проекту матиме ряд позитивних соціально-економічних наслідків для підприємства та регіону, зокрема:

 • скоротить собівартість виробництва кінцевої продукції, підвищить її конкурентоздатність, а також стимулюватиме реалізацію подібних проектів на інших металургійних підприємствах;
 • покращить економічну ситуацію в регіоні за рахунок збільшення відрахувань до бюджетів всіх рівнів, у тому числі для соціальних потреб, попередить скорочення кількості робочих місць та сприяє покращенню умов праці;
 • пожвавить економічну діяльність шляхом залучення місцевих інженерів, підрядників для впровадження проекту;
 • покращить загальну ресурсну ефективність та поліпшить становище  ПАТ «АМК» на ринку продукції.
Аналогічні проекти були ініційовані на: ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського», ПАТ «Єнакіївський металургійний завод», ПАТ «МК «Азовсталь», ТОВ «ИСД Дунаферр» (Угорщина).
 

© Copyright Інститут проблем екології та енергозбереження 2004-2017.
Всі права захищені законодавством України.
сумки ремни кошельки