Головна Енергозбереження Проекти у сфері металургії Газгольдери для зберігання вторинних металургійних газів Алчевського металургійного комбінату
Газгольдери для зберігання вторинних металургійних газів Алчевського металургійного комбінату Друк e-mail
Замовник:
ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»
Надані послуги:
Ініціація енергозберігаючого проекту, розробка функціональної специфікації, розробка критеріїв відбору обладнання, участь у тендері в якості експертної організації, експертний аналіз наданих пропозицій,
супровід передпроектних робіт
Назва проекту:
Газгольдери для зберігання вторинних металургійних газів Алчевського металургійного комбінату
Кількість одиниць обладнання:
3 од.
Вартість проекту:
46 млн. дол. США
Постачальник обладнання:
MBES Clayton Walker Gasholders
Місце розташування:
Україна, Луганська область, м. Алчевськ

Короткий опис проекту

Проект передбачає скорочення споживання видобувного палива за рахунок ефективного використання паливних вторинних енергетичних ресурсів (ВЕР) металургійного виробництва – доменного, конвертерного (LD) та коксового газів, шляхом впровадження в схему газопостачання газгольдерів. Впровадження газгольдерів доменного, конвертерного та коксового газів призведе до зменшення їх нетехнологічних втрат до 20 % та більш ефективного використання.


Газгольдери для зберігання вторинних металургійних газів Алчевського металургійного комбінату

Технічне завдання проекту

Проект включає будівництво трьох газгольдерів:

  • газгольдер доменного газу об’ємом 100 000 м3;
  • газгольдер конвертерного газу об’ємом 80 000 м3;
  • газгольдер коксового газу об’ємом 50 000 м3.

До складу проекту будівництва системи газопостачання ПАТ «АМК» входить будівництво газопроводів та газгольдерів доменного, конвертерного та коксового газів, бустер-компресорів конвертерного та коксового газів, триходового клапану конвертерного газу, запірної та регулюючої арматури, системи автоматики.

Основним призначенням системи газопостачання ПАТ «АМК» є забезпечення паливними газами парогазової електростанції, яка будується на комбінаті.

Основним завданням системи постачання паливних газів ПГЕС є надійне забезпечення парогазових установок горючими вторинними металургійними газами у необхідній кількості і з необхідною якістю (заданими характеристиками).

В цілому проект передбачає взаємозв’язок джерел паливних ВЕР (характеризуються значною нестабільністю генерації паливних газів, пов’язаних з особливостями технологічних процесів) і споживачів (мають певні вимоги до стабільної поставки значних об’ємів газів з заданими калорійністю, діапазоном та швидкістю її зміни).

Основні техніко-економічні показники газгольдеру доменного газу


Газ Виробництво, млн. м3/рік Скорочення втрат, % Економія газу, млн. м3/рік Економія природного газу,
млн. м3/рік
Доменний 13858 15 2079 220

Ефективність проекту

Основною метою використання газгольдерів в системі газопостачання парогазової установки є стабілізація в часі потоку газів та їх калорійності, а також забезпечення плавної зміни цих параметрів (виключаючи різки стрибки). Використання газгольдерів дозволить досягти комплексного ефекту – ефективне використання паливних ВЕР, а також скорочення об’ємів споживання природного газу.

Соціально-економічні наслідки проекту

Імплементація проекту матиме ряд позитивних соціально-економічних наслідків для підприємства та регіону, зокрема:

  • скоротить собівартість виробництва кінцевої продукції, підвищить її конкурентоздатність, а також стимулюватиме реалізацію подібних проектів на інших металургійних підприємствах;
  • покращить економічну ситуацію в регіоні за рахунок збільшення відрахувань до бюджетів всіх рівнів, у тому числі на соціальні потреби, попередить скорочення кількості робочих місць та сприятиме покращенню умов праці;
  • пожвавить економічну діяльність шляхом залучення місцевих інженерів, підрядників для впровадження проекту;
  • покращить загальну ресурсну ефективність та поліпшить становище  ПАТ «АМК» на ринку продукції.
Аналогічні проекти були ініційовані на: ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського», ПАТ «Єнакіївський металургійний завод», ПАТ «МК «Азовсталь», ТОВ «ИСД Дунаферр» (Угорщина).
 

© Copyright Інститут проблем екології та енергозбереження 2004-2017.
Всі права захищені законодавством України.
сумки ремни кошельки