Послуги Друк e-mail

На 21-й сесії Конференції сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату COP21 в Парижі, Україна проголосила зобов’язання вести активну політику на скорочення антропогенних викидів парникових газів для того аби обмежити небезпечну глобальну зміну температури, а також реалізовувати положення нової кліматичної угоди, що має набрати чинності з 2021 року, у тому числі з використанням ринкових та неринкових інструментів досягнення зобов’язань.

 

Одним з найефективніших інструментів скорочення викидів парникових газів та економічно виправданим способом є механізм торгівлі викидами. Україна має зобов’язання згідно Додатку ХХХ до глави 6 «Навколишнє природне середовище», розділу V «Економічне та галузеве співробітництво», підрозділу «Зміна клімату та захист озонового шару» Угоди про асоціацію з ЄС поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у відповідності до певного графіку, зокрема в частині впровадження положень Директиви 2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів.

 

Крім цього, в рамках зобов’язання по імплементації Директиви 2009/28/ЄС Україна має проводити моніторинг і надавати звітність щодо викидів парникових газів для відновлювальних джерел у галузі транспорту. Це торкається скорочення викидів парникових газів внаслідок виробництва та використання біопалива та біорідин. При цьому викиди від біопалива та біорідини враховуються на етапах видобування або вирощування сировини (окремим етапом також враховуються можливі зміни у землекористуванні, прямі чи непрямі), переробки сировини, транспортування та розподілу сировини чи біопалива та біорідини. Також враховуються всі можливі скорочення викидів на цих етапах, які можуть виникати внаслідок покращеного сільськогосподарського управління на етапі вирощування, уловлення та заміною чи захороненням вуглецю на етапі переробки, а також надмірного виробництва електроенергії в рамках когенерації.

 

Наша компанія надає комплексні послуги з розрахунку викидів парникових газів у атмосферу у всіх зазначених сегментах з потенційним оформленням їх у проекти, що генерують скорочення викидів парникових газів, а також може надати взаємопов’язані послуги, що витікають з впровадження відповідних технологій, пошуку та реалізації вуглецевих активів на глобальному ринку, проведення вуглецевих аудитів, забезпечення оптимізації викидів парникових газів на підприємствах за рахунок ефективного моніторингу тощо.

 

Ми маємо великий досвід реалізації подібних проектів в рамках Кіотського протоколу зі змін клімату. У інших підрозділах наданий перелік реалізованих проектів.

 

© Copyright Інститут проблем екології та енергозбереження 2004-2017.
Всі права захищені законодавством України.
сумки ремни кошельки